Sổ tay hướng dẫn lập Bảng kê hộ trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Thứ sáu, 9/11/2018

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một hoạt động thống kê phức tạp với khối lượng công việc lớn từ công tác thiết kế, chuẩn bị, thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp số liệu và công bố kết quả Tổng điều tra. Trong đó, công tác lập Bảng kê hộ là hoạt động thu thập thông tin ban đầu từ các hộ dân cư của Tổng điều tra dân số và nhà ở. Trong bối cảnh Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 không thực hiện vẽ sơ đồ chi tiết địa bàn điều tra thì Bảng kê hộ cần được đặc biệt quan tâm thực hiện để nâng cao chất lượng thông tin của Bảng kê hộ phục vụ công tác thu thập thông tin.

Bảng kê hộ đóng vai trò quan trọng trong quản lý và thực hiện Tổng điều tra; giúp cho cuộc Tổng điều tra được diễn ra thuận lợi, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót địa bàn, hộ và các nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ. Sổ tay hướng dẫn lập Bảng kê hộ của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được biên soạn nhằm hướng dẫn chi tiết các nội dung cần thực hiện của công tác lập Bảng kê hộ, đảm bảo thống nhất thực hiện tại các địa phương và nâng cao chất lượng thông tin được thu thập trong các Bảng kê hộ.

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương trân trọng giới thiệu cuốn “Sổ tay hướng dẫn lập Bảng kê hộ” tới các nhà quản lý, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp và người lập Bảng kê hộ của Tổng điều tra dân số và nhà ở để thống nhất thực hiện trên toàn quốc. 

Chi tiết tệp đính kèm

Các thông tin khác: