Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Thứ ba, 13/11/2018

Sáng ngày 12 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường Cục Thống kê Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Ông Nguyễn Trung Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở tỉnh dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Tham dự Hội nghị có thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, Văn phòng giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh; Trưởng, phó ban Ban chỉ đạo các huyện, thị xã và thành phố và công chức Chi cục Thống kê cấp huyện.

Lập Bảng kê hộ là công việc rất quan trọng của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, giúp thực hiện Tổng điều tra trên cả nước diễn ra thuận lợi, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót địa bàn điều tra, nhà ở, hộ dân cư và các nhân khẩu thực tế thường trú tại các hộ. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Trung Hoàng – Phó chủ tịch tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo TĐT tỉnh yêu cầu:

- Lãnh đạo các Sở, Ban ngành tỉnh (thành viên BCĐ tỉnh) và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố (Trưởng ban BCĐ huyện) phải quán triệt tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra, coi đây là một trong các công tác trọng tâm của Ngành và địa phương. Nghiêm túc thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

-  Yêu cầu các đại biểu tham dự tập huấn xuyên suốt, đông đủ và nắm bắt đầy đủ các nội dung về công tác quản lý, lập Bảng kê hộ và thiết lập mạng lưới thông tin phục vụ Tổng điều tra.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo thực hiện từng bước công việc cụ thể, chặt chẽ, nhất là khâu tuyển chọn cán bộ lập bảng kê hộ, tập huấn nghiệp vụ đúng qui trình theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương.

- BCĐ tỉnh cần công khai định mức kinh phí; hướng dẫn các huyện, thị xã và thành phố trong việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đúng định mức qui định. Các huyện, thị xã, thành phố phải nghiêm túc thực hiện các khoản chi theo định mức và quyết toán đúng theo hướng dẫn của Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng 11 năm 2018./.

Một số hình ảnh tại hội nghị

 

Ông Nguyễn Trung Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo
Tổng điều tra Dân số và nhà ở tỉnh  phát biểu khai mạc hội nghị
 
 
Ông Trương Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực  
Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở tỉnh  phát biểu 
 
 
Toàn cảnh hội nghị

Các thông tin khác: